trainingen life-changes

life-changes

• Teamtraining en teamcoaching

• Individuele coaching en loopbaanadvies

www.life-changes.nl

peter.jansen@life-changes.nl

Peter Jansen 06-20741652

Contact

Wikipedia:

Wanneer mensen met elkaar in contact treden passen de verbale en non-verbale communicatie zich in de regel aan elkaar aan. Hoe positiever het contact door de afzonderlijke individuen wordt gewaardeerd, des te sterker wordt de aanpassing (betrokkenheid) ten opzichte van elkaar.

• Op verbaal niveau kan dit zich uiten in het gebruik van vergelijkbare woorden, zinswendingen, spreeksnelheid, volume, enz.

• Op non-verbaal niveau toont zich dit in de aanpassing en synchronisatie van mimiek en gebaren, zoals in de been- en armhouding, het geheel van opeenvolgende bewegingen, ademritme, enz. De gedragsonderzoeker Desmond Morris omschrijft dit met zijn begrip houdingsecho.

Voor verder gebruik is van belang dat mensen bij aanwezig rapport ernaar tenderen elkaar positief te waarderen, eerder te vertrouwen en ertoe neigen het gezegde minder kritisch te nemen.

De mens beschikt vanaf de geboorte over het vermogen rapport te produceren. Mogelijk spelen de zeer in de belangstelling staande spiegelneuronen in de hersenen daarbij een rol.