trainingen life-changes
Individuele coaching

"Iedereen een coach" wordt er wel eens geroepen. Eigenlijk zou dat zo slecht nog niet zijn, gezien de wetenschappelijk bewezen, positieve resultaten van coaching.

Zelfsturing en teamgericht werken doen een stevig beroep op het leervermogen van medewerkers.
Vitaliteit en balans van medewerkers en organisatie komen in toenemende mate onder druk te staan. Eindverantwoordelijke managers en middenkader zien zich gesteld voor het begeleiden van hun medewerkers bij deze veranderingsprocessen. Uitvoerders groeien door naar een leidinggevende functie.

Coaching is een vorm van begeleiding waarbij managers en medewerkers individueel of in teamverband geprikkeld worden het beste uit zichzelf te halen en optimaal te presteren. De coaching van life-changes richt zich primair op vraagstukken die samenhangen met persoonlijk functioneren in de werksituatie, waarbij balans met privé onontbeerlijk is. Waar relevant wordt aandacht besteed aan de privé-situatie, omdat beide levensgebieden nauw met elkaar verbonden zijn. Life-changes hanteert als uitgangspunt korte, oplossingsgerichte coachtrajecten.