trainingen life-changes
Teamtraining en teamcoaching

Buiten ervaren – Binnen waar maken!

Een ambitieus team wil resultaten, heldere samenwerkingsafspraken, duidelijkheid omtrent de taken, het juiste leiderschap en een eerlijke communicatie. De teamtraining van life-changes helpt deze ambitie waar te maken!

Ervarend Leren

Ik heb deze teamthema’s verwerkt in avontuurlijke en uitdagende werkvormen. Via diverse bewegingsactiviteiten en speelse opdrachten ontstaat de mogelijkheid om vanuit het hier en nu (= de activiteit) de transfer te leggen naar de dagelijkse (werk)situatie. Deze fysieke werkwijze (voor iedereen haalbaar) in de buitenlucht zorgt voor een open en ontspannen sfeer, waarin authentiek gedrag opgeroepen wordt, waardoor de kern van de zaak snel en voor iedereen daadwerkelijk zichtbaar wordt.

Beweegredenen genoeg!

Er is voldoende afwisseling van theorie, praktijk en vertaling naar de gewenste situatie van het team. Het team moet wel bereid zijn de vraag om te zetten in "beweging".

lees meer over teamtrainingen van Life-Changes