trainingen life-changes
Teamtraining en teamcoaching

Uitgangspunt voor de training zijn de voorwaarden voor teamsucces: heldere doelstellingen, initiatief nemen, flexibiliteit, wederzijds respect, open communicatie, gedeelde verantwoordelijkheid.

Een combinatie met het DISC-Gedrags of -Persoonsprofiel houdt het gesprek onderling laagdrempelig en de ingezette veranderingen gaande. Het DISC-profiel geeft op een aansprekende manier inzicht in de sterktes, valkuilen en motiverende omstandigheden van een persoon. Met praktische toepassingen en heldere analyses helpt het instrument individuen en groepen om zichzelf te begrijpen in relatie tot anderen.

persolog logo Borging van de resultaten van de training kan met behulp van het Reflecting Team Intervisiemodel. In een aantal bijeenkomsten leert het team zichzelf verder te coachen naar de Gewenste Situatie.

terug